1. Hjem
  2. Om Vinjes
  3. Historien

Vinjes historie

Tillit gjennom 135 år

Vinjes Transport AS er et solid og godt etablert firma med lang historie. Firmaet har siden Anton Peter Vinje etablert det i 1889, vært eid og drevet av familien Vinje. 

A. Vinjes vognmandsforretning ble etablert i Nordre gate 1 i Trondheim, ved Adresseavisens nåværende gård den 1. juli 1889. I 1896 ble gården Apotekerveita 8 kjøpt og virksomheten flyttet dit. Forretningen hadde på det tidspunktet seks hester og eiendommen ble bygget om til vognmannsgård med 10 spilltau. 

Ugifte kusker og stallkarer bodde i gården og hadde kost og losji hos vognmannen.

I 1907 hadde antall hester økt til 15 og den gamle stallen ble revet til fordel for en ny stallbygning i mur. I 1912 var antallet hester 22. Naboeiendommene Apotekerveita 6 og Apotekerveita 10 ble ervervet i 1910 for å gi bedre forhold til både hester og kjøretøy.

Tidslinje

I 1902 fikk Vinjes vognmandsforretning oppdraget med å kjøre unionskongen Oscar II til den høytidelige åpningen av Frimurerlogens nybygg ved Kongens gate. Siden den gang har tre generasjoner Vinje vært «Kongens vognmenn i Trondheim» over en periode på mer enn 60 år. 

Tidlig på 1900-tallet startet Vinjes spesialisering innen flyttekjøring, og i årene før første verdenskrig ble de første innebygde flyttevognene anskaffet. Disse kom som tilskudd til en vognpark som på sitt mest omfattende inneholdt syv landauere, to brudecupeer, flere Victoriavogner og mange slags sleder, deriblant såkalte tospent-sluffer. Man hadde også fem begravelsesvogner.

I dag har Vinjes vokst seg til å bli et av landets aller største i sin bransje, og har Norges største bilpark til disposisjon. 

La eventyret fortsette!

Vinjes Ambulansetjeneste

Vinjes ambulansetjeneste ble startet allerede i 1919 og ble drevet frem til Helse Midt-Norge tok over driften i 2013. 

Vinjes Transport AS hadde siden 1919 drevet ambulansetjenesten i Trondheim. Vinjes Transport AS tok over ambulansetjenesten i Orkdal fra 1.oktober 2005, og det var første gang at Vinjes Transport drev en ambulansetjeneste utenfor Trondheim. Orkdalsambulansene dekte områdene Meldal, Orkdal, Skaun og Agdenes.

1. januar 2008 tok Vinjes Transport AS over ambulansetjenesten i Selbu etter en ny anbudsrunde.

Vinjes Transport AS startet i 1985, som den første i Norden, en egen ordning med legevaktbil i Trondheim. Vinjes kjørte legevaktbilen i Trondheim frem til 2013.

Flytt effektivt og trygt

Vinjes, ditt flyttebyrå lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt