1. Hjem
  2. Andre tjenester
  3. Forsikring

Forsikring

Det er store forskjeller på hva de ulike innboforsikringene dekker av skade

forsikring Vinjes

Transport av eiendeler

En standard innboforsikring dekker gjerne vann-, brann-, tyveri- og/eller skade som følge av hærverk. Skader som opptår i forbindelse med flytting, vil normalt ikke være dekket av en standard innboforsikring. Dette gjelder ikke bare det som vi eller andre flyttebyrå transporterer for deg, men også det du selv flytter. Sjekk med ditt forsikringsselskap før du eller noen andre begynner å transportere dine eiendeler.

Skulle det skje et uhell under selve transporten, vil kjøretøy og mannskap være forsikret gjennom pålagte forsikringer på kjøretøy/kjøretøyeier. Men vegtrafikkloven gjelder ikke flyttegodset, så ved et trafikkuhell vil ikke bileiers forsikring dekke eventuelle skader på selve flyttegodset. Vinjes Transport AS har ansvars- og godsansvarsforsikring, men disse dekker ikke mere enn 1200,- kroner pr skadet kubikkmeter.

Vurder derfor ditt behov for forsikring i en flytteprosess.

Kontakt oss for mer info

Gjensidige Forsikring

Vi har samarbeid med vår leverandør av forsikring, Gjensidige Forsikring, og har derfor muligheten til å gjøre hele flyttejobben for deg, inklusive forsikringen. Vi tar med andre ord jobben med å:

  • Ordne en avtale, du sparer tid ved å slippe å forholde deg til enda en saksbehandler.
  • Forskuttere forsikringspremien, du får alt på en faktura i etterkant.
  • Rette opp etter eventuell skade. Har vi vært uheldige og skade er oppstått sørger vi for at innbo som kan repareres, blir reparert og transporterer det hjem til deg etterpå. Du slipper unødig saksbehandling hos forsikringsselskap, dvs hurtige, direkte og gode løsninger for deg.

Flytt effektivt og trygt

Vinjes, ditt flyttebyrå lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt