1. Hjem
  2. Om Vinjes

Vinjes Transport Lastebil

Om Vinjes Transport

Vi er stolte av å være Norges eldste flyttebyrå i kontinuerlig drift. 

Gjennom 135 år har vi bygd et solid fundament, som har drevet oss frem til i dag.

Vinjes har i dag over 160 dedikerte medarbeidere og omsetningen i 2022 var på 207,7 mill.

Vår dedikasjon og erfaring har tillatt oss å vokse til å bli ett av de største flyttebyråene i landet, og med Norges største bilpark står vi godt rustet for fremtiden. 

Vinjes er ikke bare et navn, det er et løfte fra oss til deg om kvalitet og trygghet. I dag, med den fjerde generasjonen Vinje i førersetet, er vi fortsatt stolte av å si at vi ikke bare transporterer dine verdier - vi tar også ansvar for å få dem trygt frem på en skånsom, effektiv og bærekraftig måte.

Vinjes er i dag organisert som et konsern med 5 heleide datterselskap i Midt-Norge. I tillegg til flyttevirksomheten og eiendom driver vi også Polygon Midt-Norge (franchise) og bilverksted.

Ta kontakt

Tillit gjennom 135 år

Vi er ikke bare et flyttebyrå; 
vi er en stolt familiebedrift, og vi har flyttet 
gjennom flere generasjoner. 

Våre ansatte er nøkkelen til din trygghet

Vår stab består av 140 engasjerte medarbeidere, som alle deler en felles visjon om å levere kvalitetstjenester. Vi tror på kontinuerlig vekst og utvikling, og hos oss er hver medarbeider en viktig bidragsyter. I fellesskap skal vi sørge for erfaringen, tryggheten og kompetansen som står klare til å møte dine behov. 

Bli en av oss   Icon ionic-ios-arrow-round-forward.svg

din trygghet

Historie: Vinjes sjåfører i Westermannsveita

Vinjes har skapt tillit gjennom 135 år

Siden Anton Peter Vinje grunnla selskapet i 1889, har Vinjes vært i familiens eie og drift gjennom fire generasjoner.

Les mer   Icon ionic-ios-arrow-round-forward.svg

Grønne transportløsninger

Vinjes har et ønske om å redusere det miljømessige fotavtrykket. Dette gjør vi gjennom å investere i moderne og miljøvennlige transportmidler. Med grønne kjøretøy reduserer vi utslippene våre, og synliggjør samtidig en satsing på ny teknologi for å møte dagens miljøutfordringer. Vårt ønske er å levere grønnere og mer bærekraftige flyttetjenester, og vi forplikter oss til stadig forbedring og utvikling.

Vinjes flyttebil i farta

Flyttelift

Flyttelift for høyhus. En av de første i Norge.

Som en av de første i Norge har vi investert i en mobil flyttelift for å effektivisere flytteprosessen i høyhus. Denne heisen reduserer behovet for manuell transport opp og ned trapper, noe som resulterer i en smidigere og mer kostnadseffektiv flytting. Godt utstyr er nemlig halve jobben.

Godkjent Miljøfyrtårn

Vinjes legger stor vekt på bærekraft og miljøansvar, og ble godkjent som Miljøfyrtårn allerede i 2010. Dette vitner om engasjementet vi har for å redusere vårt fotavtrykk og levere tjenester på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Vinjes Transport er Miljøfyrtårnsertifisert og har vært det siden 2010. Sertifiseringen hjelper oss til å drive kontinuerlig og målrettet arbeid med å få til høyere miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk.

Miljøfyrtårn logo

ISO sertifisert

Vinjes Transport ble høsten 2022 sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015 og NS-EN-ISO 14001:2015. Dette forplikter hele bedriften til å arbeide målrettet med miljø, samfunnsansvar og kvalitetsledelse.

ISO Verify

Vi er Fair Transport sertifiserte

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å profesjonalisere transportnæringen som utfører godstransport på veg. Gjennom kvalitets- og sertifiseringssystemet Fair Transport vil godstransportbedrifter dokumentere evnen til å levere tjenester i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt de krav som stilles av kunder og myndigheter, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Alle sertifiserte bedrifter skal oppfylle de krav og kriterier som stilles, vise engasjement for kontinuerlig forbedringsarbeid og vil følges opp gjennom årlige resertifiseringer.  

Bedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

Les mer om Fair Transport

Det er mange måter å flytte på. Med Vinjes får du en skånsom, effektiv og trygg flytteprosess. Vi  er ett av Norges største flyttebyråer!

Vi tar vare på dine verdier

Vi kan skilte med referanser og omfattende erfaring fra flytteoppdrag både innenlands og utenlands. 

Våre profesjonelle medarbeidere har håndtert mangfoldige flytteprosesser, og vår moderne bilpark gir oss muligheten til å gjennomføre flyttingen på en effektiv og skånsom måte. 

Det er kombinasjonen av vår ekspertise og topp moderne ressurser som sikrer en smidig flytteprosess, uansett om det er over landegrensene eller rett rundt hjørnet. 

Hos Vinjes er flytting ikke bare en tjeneste 
– det er en trygg og effektiv opplevelse.

Ta kontakt

Utvalgte referanser

Se alle referansene her

Flytt effektivt og trygt

Vinjes, ditt flyttebyrå lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt