Tørking

Ved vannskader, er vårt primære fokus å få sørget for optimal tørking.

 

God tørking oppnår vi ved å benytte industristandard tørkere, og sørge for god sirkulasjon i det berørte området. Ofte er det tilstrekkelig å montere en tørker tilpasset det areal som er berørt, og innebygde vifter vil sørge for tilstrekkelig sirkulasjon. Ved andre skader er vi avhengig av å montere egne sirkulasjonsvifter i tillegg til den, eller de tørkerne som er montert. Det verste ved en vannskade, er det som er det beste for muggsopp. Varm, fuktig og stillestående luft!

Det er nettopp for å få en optimal tørkeprosess vi fjerner deler av byggningsmassen. Enkelte deler av bygningsmaterialer tåler dårlig vann, og er ved en vannskade vanskelig å berge. Dette gjelder spesielt gips og spon, som er svært sårbar for fukt, samtidig som det gir veldig god grobunn for muggsopp.

Men ofte fjerner vi mer bygningsmateriale enn hva som er direkte skadet av vannet. Dette er dels fordi vi må sikre oss at alt vått materiale som ikke kan tørkes(gips, mineralull....) er fjernet. Og dels fordi vi må fjerne materiale for å sikre at bakenforliggende konstruksjoner får god tørking.

All unormal fuktighet MÅ fjernes før gjenoppbygging! Hvis det ikke er tørket tilstrekkelig, vil man kunne risikere å bygge fukt inn i konstruksjonen, og skape varm, fuktig og stillestående luft. Noe som tidligere nevt, gir ett optimalt grunnlag for muggsopp. Vi kjenner til risikoen ved vannskader, og vi har lang erfaring med å utbedre de: optimalt!