Rengjøring

Rengjøring, en av våre aller viktigste verktøy!

Vask og rengjøring er i skadesammenheng avgjørende for å få ett vellykket resultat. For noen skadetyper er det en direkte del av utbedringen, som feks ved sot/brann. Ved andre skader er det en ekstra sikkerhet for at det etter sanering av feks muggsopp og asbest, er helt fjernet.

Vi har i vårt rengjøringsarsenal mange ulike hjelpemidler, fra alkaliske såper av ulik ph verdi, til botaniske og mikrobiologiske hjelpemiddler.

Bruken av de ulike virkemidlene varier med hvilke oppgaver, og av hvilket omfang det er på skaden. Mye kan gjøres med såpe og vann, mens andre problemer løses med spesialmiddler som må dekkes med plast og gies tid for å virke optimalt.

Våt rengjøring er aktuellet ved:

  • Tagging/graffiti og annet hærverk
  • Ved endt byggeprosess - byggvask
  • Kloakkskader
  • Brann og sotskader