Luktbehandling

Luktbehandling er ved skader ofte det avsluttende og avgjørende steget for en vellykket sanering.


Luktbehandling av bygninger
Dette kan være luktfjerning i forbindelse med konstruksjon etter en brann. Da blir mye av det som er berørt av bygningsmaterialer revet, og fjernet. Lukten blir da borte med avfallet. Men en rivning av berørt materiale er ikke alltid ønskelig av økonomiske, byggtekniske eller antikvariske hensyn. Vi har da en rekke virkemidler for å bekjempe uønsket lukt.

Ved økonomiske hensyn kan det være en mindre brann eller branntilløp, eller stor avstand fra arnested som gjør en enklere luktsanering til den beste løsningen. Vi vil da med rengjøring og påfølgende luktsanering, fjerne alt eller mye av lukten fra materialet. Ved resterende lukt påføres en spesialmaling som stenger lukten inne i materialet.

Ved byggtekniske hensyn kan det være at det berørte materialet er av bærende konstruksjon, og dermed ikke kan fjernes. Vi vil da rengjøre overflaten, for så å påføre spesialmaling som stenger lukten inne.

Ved antikvariske hensyn, må vi tilpasse løsninger for den enkelte skade, da dette kan være svært krevende skader å utbedre.
Luktbehandling av innbo
Ved branner og branntilløp vil det ofte være omfattende skader på innbo. Det meste av innboet som ikke er direkte berørt av flammer eller sterk varme, vil ved hjelp av rens, rengjøring og luktbehandling førest tilbake til den stand det var før skaden.

Ved branner med mindre skadeomfang kan mye av luktsaneringen foregå ute på skadested. Ved større omfang, eller på enkelte deler av innbo som er sterkt medtatt, vil vi transportere innboet inn til vårt sotskadelager, for så å gjennomføre behandlingen i våre behandlingsrom.