Rengjøring av elektronikk og maskiner


Teknisk rehabilitering

Restaureringskostnaden er i området mellom 5 % - 30 % av prisen på nytt utstyr. Denne betydelige økonomiske fordelen blir enda større når du tar i betraktning den administrative byrden som er involvert i å fremskaffe erstatningsutstyr samt kostnadene forbundet med driftsavbrudd under en lang periode med unyttbar tid.

Vi bruker forskjellige teknikker for rehabitering av elektronikk og elektrisk utstyr, og deriblant CO2-blåsing.

Vårt direkte samarbeid med produsenter og distributører gjør at vi forstår hvordan slikt utstyr kan monteres og kan restaureres raskere.

Typiske bruksområder omfatter kraftelektronikk, data- og kontormaskiner, medisinsk utstyr, telekommunikasjonsenheter og elektriske tavler.


Rehabilitering av husholdningsapparater

Å restaurere heller enn å skifte ut er ikke bare kostnadsbesparende, men minimerer feilvurdering av verdier og reduserer administrasjonskostnader generelt. Det gir også betydelige miljømessige fordeler ved å redusere deponivolumer og de kostnader som nødvendigvis er forbundet med produksjonen av erstatningsprodukter.

For lett og middels skadede artikler oppnår vi en restaureringsgrad på over 90 % gjennom bruk av de aller siste teknologiske rehabiliteringsmetoder.