Biologisk og Kjemisk

Ved enkelte skadetilfeller vil det ikke være tilstrekkelig å bare vaske berørte områder.

Ved en skade som omfatter menneskelig avføring, da som følge av kloakkskade, eller som følge av levekår, vil det som en følge av smittefare, være ekstra strenge krav til rengjøring og sanering av berørt materiale. Vi benytter ofte en botanisk løsning, som dreper bakterier, virus og soppsporer på overflatenivå. Ved skader som har stått over lengre tid, vil vi ved enkelte tilfeller måtte benytte en enzymbasert løsning, som trenger lengre tid for å virke, og har større krav til forarbeid og tildekkning av område.

Vi har også svært effektive kjemiske rengjøringsmidler som benyttes for å fjerne gammel og spesielt vanskelig smuss, men disse midlene benyttes i mindre og mindre grad. Årsaken er at de er kraftige kjemiske virkemidler, og dermed stiller store krav til personlig verneutstyr og skjerming av omkringliggende arealer. Heldigvis har det kommet løsninger som er like effektive, og med langt mindre uønskede påvirkninger for miljø og mennesker.