Smittevask / desinfisering av koronavirus

Vi har erfarne saneringsarbeidere som vasker og desinfiserer lokaler og områder som har vært utsatt for smitte samt forebyggende rengjøring/desinfisering. Vi bruker godkjent verneutstyr og kjemikalier som fjerner og dreper smittekilden. I prosessen med å fjerne smittekilder følger vi strenge retningslinjer som tar vare på våre egne ansatte og kunden.

Våre medarbeidere på Møre desinfiserer i disse dager smittebrakka ved sykehuset i Kristiansund. Med spesialkompetanse innen skadesanering, smittevask og desinfisering er vi hyret inn til å slåss mot koronaviruset. Smittebrakker ved sykehus er satt opp for å være førstelinje for å stanse smitte inn til legevakten. Vårt viktigste fokus i disse tider med korona er å ivareta sikkerheten for våre ansatte, kunder og omgivelsene. Se artikkel fra NHO der våre ansatte på Møreavdelinga desinfiserer smittebrakka ved Kristiansund sykehus.

 

Bilde av desinfisering.jpgBilde foreberedelser desinfisering.jpgIMG_6563.JPG

 

Se vår brosjyre om desinfisering og smittevask.

Vi har i samarbeid med NHO/ Finans Norge utarbeidet gode rutiner som ivaretar sikkerheten for alle involverte.

 

Les om våre danske kollegaer som desinfiserte fly på en time.

 

Ta kontakt med oss