Pulverskade

Pulverskade er skader hvor det er benyttet pulverapparat til slukking av mindre branner og branntilløp.

 

Eller det er avfyrt pulverapparat av andre årsaker, oftest uten tanke på konsekvensen. Pulveret i et pulverapparat er gjerne sammensatt av et veldig fint pulver av natrium bikarbonat (NaHCO 3, natron), kalium bikarbonat (KHCO 3, nesten identisk med natron), eller monoammonium fosfat ((NH 4) H 2 PO 4).

Innholdet av salter, gjør i utgangspunktet liten eller ingen skade. Men ved tilførsel av fukt til pulveret, ved flytende vann eller periodevis høy luftfuktighet, vil fukt og salter sammen utgjøre en korrosjonsfare.

Kort oppsumert

  • Brannpulver er flyktig, legger seg lett inni elektronikkprodukter
  • Brannpulver inneholder salter
  • Fukt og salt gir korrosjon
  • Kretskort og finelektronikk er svært sårbar for korrosjon