Kloakk og tilbakeslag fra avløp

Kloakk utgjør en smittefare, så vi vil alltid behandle kloakkskader som en mulig smittekilde.

 

  • Vi rengjør og desinfiserer berørt område
  • Innbo som kan berges, rengjøres og desinfiseres
  • Vi fjerner ubehagelig lukt
  • Tøy som kan berges, rengjøres ved vårt renseri