Brannskader

Under en brann utvikles det synlig og usynlig røyk. Brannrøyk inneholder en mengde kjemiske gasser, kategorisert i hhv. nitrogenoksider og svoveldioksider.

 

Røyklukt og sot vil som regel opptre samtidig, men det kan forekomme sot uten røyklukt, og omvendt. Røyklukt og sot er små partikler som dannes i brannen og følger med i strømmen av røykgasser. Det vil si at en stort sett finner røyklukt og sot der hvor røykgassen har fått spre seg. I de aller fleste branner vil det oppstå røyklukt på og omkring det objektet som har brent. Å begrense eller fjerne røyklukt krever fagkunnskap. Hvor komplisert det er å sanere/fjerne røyklukten, avhenger i stor grad av hva som har brent, hvilken temperatur som har vært til stede under brannen og hva slags materiale lukten sitter i.

 

Utbedringen av en brann eller sotskade deles inn i tre faser.

 

Første fase - Førstehjelp:

Brann og redningstjenesten eller ditt forsikringsselskap rekvirerer skadebegrensning/førstehjelp. Denne utføres kort tid etter brannen, gjerne kun timer etter brannen er slukket.

Vi iverksetter da følgende tiltak:

 • Innbo berørt av slukkevann berges
 • Sørger for god lufting
 • Starter luktsanering: tørrfordamping av eteriske oljer og/eller ionisering
 • Fjerne luktkilden, feks bære ut brent tv ved kun brann i tven ol.

Fase to - Kartlegging:

 • Vi kartlegger nøye skadeomfanget
 • Utarbeider en detaljer rapport for forsikringsselskapet

Fase tre - Sanering:

 • Fjerne luktkilden: innbo og deler av bygget som er skadet og avgir lukt
 • Vi behandler det meste av innbo på skadestedet
 • Byggningselementer som ikke kan fjernes, behandles med spesialmaling
 • Mikroforstøving eller termofogging med kjemiske luktbehandlingsmidler
 • Luktnøytralisering ved tørrfodampning av eteriske oljer
 • Luktfjerning ved bruk av ionisering eller ozonbehandling
 • Våt rengjøring med tilsetning av luktbehandlingsmidler
 • Klær og annet tøy som er sot eller lukt skadet, behandles ved vårt renseri