Andre tjenester

 

Håndverk - gjenoppbygging - rehabilitering

Vi har egen avdeling for gjenoppbygging etter skader. Dette gjør oss i stand til å utbedre hele skaden, og dermed har forsikringsselskapet, og skadelidte kun ett firma å forholde seg til under hele prosessen.

Vi utfører også alle typer rehabiliteringsarbeider, både inn og utvendig. Har du behov for snekker, ta kontakt med oss

Vi har pr. i dag 6 tømrermestere, 20 tømrere/snekkere og 2 lærlinger.

 


 

Ventilasjonsrengjøring

 

Er ventilasjonsanlegget eldre enn 10 år, vil det høyst sannsynlig være gjengrodd eller dekket av støv, tøyfibre og andre luftbårede partikler. Dette vil føre til nedsatt luftgjennomgang og dermed dårligere inneklima med fare for utvikling av muggsopp og annen soppvekst. Dette kan igjen medføre plager i form av tretthet, hodepine, astma og allergiproblemer. For bedrifter kan dette igjen gi utslag i økt sykefravær

Den beste måten å forbygge dette på, er ved regelmessig kontroll, tilsyn og rens av rørnett og aggregater.

Polygon Midt-Norge har lang erfaring med rengjøring av ventilasjon, og har mange vellykkede rengjøringer bak oss.

Vi foretar videoinspeksjon både før og etter en ventilasjonsrens.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester innenfor kanalrensing og ventilasjonsrengjøring


 

Sanering etter skadedyr

Rotter, mår og andre gnagere kan forårsake store materielle skader. Ikke bare gjennom direkte ødeleggelse ved gnaging og graving, men også gjennom en sterk lukt. Ved tilfeller med rotter innomhus over tid, vil lukten fra rotter være så sjenerende at det må tiltak i bygningsmassen til for å bekjempe lukten. Tak, vegger og/eller gulv må delvis eller helt fjernes for å avdekke årsaken til lukten. Gjerne sitter mye i isolasjonen i vegg eller etasjeskiller, denne isolasjonen må ut, og berørte deler av konstruksjonene må luktsaneres.

 


 

Heksesot

Hva er heksesot? Heksesot, eller kjemisk sverting, er på mange måter fortsatt ett mysterium. Vi har få klare forskningsresultater på hvordan det oppstår, men det foreligger flere indikasjoner på hva som er typiske forhold hvor heksesot oppstår.

 


 

Byggstøv

Byggstøv etter gjennoppbygging kan ofte være ett problem, mye kan reduseres med tilstrekkelige tiltak før arbeidet igangsettes.

 


 

Saltutslag

Saltutslag forekommer på murkonstruksjoner. Det kan feilaktig forveksles med muggsopp, men er ett resultat av fukttransport i betongen. Fukt transporterer vannløselige saltmineraler ut til overflaten av betongen. Der fordamper vannet, og mineralene blir liggende igjen på overflaten. Resultatet blir alt ifra små flekker til tepper på store deler av overflaten. Saltutslag medfører derfor ingen direkte helserisiko, men er en indikator på fuktproblematikk.

For å være sikker på at det er snakk om mineralsalter, og ikke muggsopp, blir det ofte sendt analyseprøver til laboratorier for å fastslå med sikkerhet hva det er.

 


 

Håndverk - gjenoppbygging - rehabilitering

Vi har egen avdeling for gjenoppbygging etter skader. Dette gjør oss i stand til å utbedre hele skaden, og dermed har forsikringsselskapet, og skadelidte kun ett firma å forholde seg til under hele prosessen.

Vi utfører også alle typer rehabiliteringsarbeider, både inn og utvendig. Har du behov for snekker, ta kontakt med oss

Vi har pr. i dag 6 tømrermestere, 20 tømrere/snekkere og 2 lærlinger.