Polygon Skadebegrensning


Polygon Midt-Norge er tilsluttet Polygon AS som er størst i Norge innen skadebegrensning, og er representert på 36 steder rundt om i landet. Firmaet bygger på mer enn 40 års erfaring, og er et naturlig førstevalg når det skal ordnes opp etter skader.

Polygon er Norges største og ledende organisasjon innen opprydding etter brann-, vann- og miljøskader.
Polygons oppgave er å stoppe skadeutviklingen og foreta utbedringer, slik at alt - om mulig - blir som det var før skaden skjedde.
Vi har lang erfaring i å redusere katastrofer til uhell!

I Midt-Norge tilbyr vi 90 topp motiverte hel- og deltids medarbeidere, fordelt på avdelinger i Trondheim, Batnfjordsøra Verdal og Stjørdal. Med spesialutdannelse innen våre ulike tjenester. Vi foretar kartlegging og gjør utbedringer av alle typer skader på hus, innbo og eiendom, og disponerer spesiallager for kunders inventar. Vi tilbyr døgnkontinuerlig vakt som gjør at vi begrenser omfanget på en rask og effektiv måte når skaden inntreffer.

Vi tilbyr spesialister og tjenester innenfor alle typer utbedringsarbeid: