Ventilasjonsrengjøring

Lenge siden ventilasjonsanlegget ble renset?


Er ventilasjonsanlegget eldre enn 10 år, vil det høyst sannsynlig være gjengrodd eller dekket av støv, tøyfibre og andre luftbårede partikler. Dette vil føre til nedsatt luftgjennomgang og dermed dårligere inneklima med fare for utvikling av muggsopp og annen soppvekst. Dette kan igjen medføre plager i form av tretthet, hodepine, astma og allergiproblemer. For bedrifter kan dette igjen gi utslag i økt sykefravær

Den beste måten å forbygge dette på, er ved regelmessig kontroll, tilsyn og rens av rørnett og aggregater.

Polygon Midt-Norge har lang erfaring med rengjøring av ventilasjon, og har mange vellykkede rengjøringer bak oss.

Vi foretar videoinspeksjon både før og etter en ventilasjonsrens.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester innenfor kanalrensing og ventilasjonsrengjøring

 

 

 

Før ventilasjonsrengjøringEtter ventilasjonsrengjøring
Ventilasjonsrens før.jpgVentilasjonsrens etter.jpg