Sopp og råte

Råtesopper er treødeleggende. Alvorlige råteskader kan under optimale betingelser oppstå etter noen måneder, ofte et halvt år. 

Organisk materiale er utsatt for råte når fuktinnholdet (RF-relativ fuktighet) i luft og materialer er høyere enn 85 %.

 

Forutsetningene for råte er:

  • Fuktighet
  • Oksygen
  • Passende temperatur

Det finnes flere arter råtesopp. Den vi frykter mest er Ekte Hussopp(Serpula Lacrymans), dette fordi den er så hurtigvoksende og dermed sprer seg lett og fordi den ødelegger mye. Tiltak ved Ekte Hussopp er omfattende med fjerning av infisert materiale pluss fjerning av frisk materiale i sikkerhetsson og giftbehandling.

Av andre råtesopper som ikke er tilsvarende alvorlige kan vi nevne tømmersopp, brunråtesopp, kjellersoppen og vedmusling.

Hvis tre angripes av råtesopper, vil cellulosen brytes ned, mens ligninet forblir helt. Dette resulterer i at veden blir brunfarget og sprø, og sprekker opp i små kuber. Den mekaniske styrken avtar meget raskt, noe som kan medføre at trekontruksjonene bryter sammen.

Lenke til Store Norske om sopp og råte: snl.no/hussopp.