Graffiti og tagging

Graffiti og tagging er ett problem som det bør ryddes opp etter hurtig!

Vår erfaring er at jo lengre en tagging får stå, og jo flere det er i samme området, jo lavere er terskelen for nye tagginger.

 

Kontakt oss heller når taggingen begynner, så blir det mindre jobb å fjerne og mindre attraktivt å tagge der. Vi har jevnlige oppdrag for å fjerne uønsket graffiti, og benytter blant annet følgende metoder for å fjerne tagging.

  • Sandblåsing
  • C02-blåsing (mer skånsomt for underlaget)
  • Våtrengjøring

 graffiti