Internasjonale flyttinger

Vi har mange internasjonale flyttinger, og da spesielt om sommeren da Forsvarets personell flytter til og fra nye tjenestesteder.

 

Ved alle oppdrag for Forsvaret, deltar vi på lik linje med andre internasjonale aktører, i anbudsrunder som gir mest mulig igjen for skattepengene. Det er derfor gledelig å se at vi igjen og igjen får nye oppdrag for Forsvarets personell.

Spesielt hyggelig er det når de vi har flyttet ved en anledning ønsker og benytte oss ved neste forflytning (her også i en anbudsrunde). Når vi i tillegg får svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder etter flyttingene er vel gjennomført, er det vi med stor glede og entusiasme leverer det neste anbudet!

Vi har også en god spredning i hvor våre kunder tar oss med på flyttingen, du kan se noen av disse lokasjonene på våre referansesider.