Pålagt bruk av prisopplysningsmal for verkstedtjenester

06.10.2016

Sommeren 2015 mottok NBF et varselbrev fra Forbrukerombudet om at deres tilsyn hadde avdekket at svært få verksteder synliggjorde prisopplysninger på sine hjemmesider, noe som er i strid med forskrift om prisopplysninger og som kan resultere i tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Som følge av Forbrukerombudets brev ble det etablert et samarbeid og NBF har nå utarbeidet en prisopplysningsmal som vi anbefaler å ta i bruk.

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester stiller krav om at bilverkstedene skal informere forbrukere om prisene på sine tjenester slik at forbrukerne kan foreta valg basert på en reell priskonkurranse. Forskrift om prisopplysninger finner du ved å trykke her. Forskriftens kapittel 3 inneholder de bestemmelsene som er særlig relevante for verkstedene.

Prisopplysningene skal være synlige der hvor tjenesten normalt bestilles og på verkstedenes hjemmesider, for de som har slike.

Norges Bilbransjeforbund har blitt enige med Forbrukerombudet om en mal for hvordan verkstedene kan gi prisinformasjon. Malen kan lastes ned her.

Malen fylles ut av det enkelte verksted og priseksemplene som presenteres bør tilhøre tjenester som utføres på de mest relevante bilmodellene. Det anbefales at verkstedet synliggjør prisopplysninger for minst ti ulike bilmodeller. Dersom verkstedet tilbyr flere produkter til fast pris, kan det med fordel tilføyes prisinformasjon om disse også.

Siden timeforbruket ikke alltid kan forhåndsberegnes må verkstedet som en del av prisopplysningene oppgi sin veiledende timepris. På forespørsel må verkstedet også kunne gi en fast pris på tjenesten. Verksteder som i tillegg er godkjente kontrollorganer, og som tilbyr periodisk kjøretøykontroll, må opplyse om prisen på denne tjenesten.

Dersom et verksted ikke overholder kravene til prisinformasjon, kan det medføre at verkstedet må betale tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Bedriftene oppfordres derfor til snarest å innrette seg slik at prisinformasjonspliktene overholdes.

Last ned malen her.

Digital prisopplysning 2020 Large.jpg